• logo
  • Můj profil
  • 2 ks
    za 598.00 Kč
 Novinky
Nečekejte na poslední chvíliNečekejte na poslední chvíli

Vánoce se blíží, objednávejte včas.

Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a záruční podmínky  pro eshop DanyS dětem...

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží firmou DanyS case s.r.o., Klumparova 571/11, 50002 Hradec Králové, IČO: 07170912, neplátce DPH

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:
 Předmětem plnění těchto všeobecných obchodních podmínek je přijímání objednávek pomocí internetu, nebo osobně v rámci prodejního místa a realizace dodávek zboží závazně objednaných kupujícím.

ZPŮSOB OBJEDNÁVEK INTERNETEM:
 Po výběru zboží, vyplnění kontaktních údajů a odesláním objednávky se Vaše elektronická objednávka stává oboustranně závaznou v okamžiku, kdy rovněž elektronicky (prostřednictvím Internetu) potvrdíme její přijetí a to na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Toto zboží Vám bude dodáno, dle dále uvedených dodacích podmínek na základě vybrané možnosti platby.

ZPŮSOB OBJEDNÁVEK NA OBCHODNÍM MÍSTĚ:
 Po výběru zboží, vyplnění kontaktních údajů (v objednávkovém formuláři u prodejce) a převzetím objednávky se Vaše objednávka stává oboustranně závaznou v okamžiku přijetí objednávkového formuláře. Zboží uvedené v objednávkovém formuláři Vám bude dodáno, dle dále uvedených dodacích podmínek na základě vybrané možnosti platby.

CENY ZA ZBOŽÍ:
 Maloobchodní ceny zboží v tomto obchodě jsou vždy aktuální a jsou uvedeny u každé položky zboží včetně DPH.

DODACÍ PODMÍNKY:
 Vámi objednané zboží bude vyrobeno a expedováno během 1-2 pracovní týdny od přijetí platby, pokud u zboží nebo v objednávce není uvedeno jinak.
 Ve výjmečných případech může být dodací lhůta delší, vzhledem k množství vyřizovaných objednávek (vánoce, období výstav a veletrhů, složitější provedení objednaných pouzder, vícekusové objednávky atp.).

POŠTOVNÉ A BALNÉ ČR (ODBYTOVÉ NÁKLADY):
 Osobní odběr 0,- Kč
 Česká pošta (Platba předem) 99 ,- Kč

 Zásilkovna (Platba předem) 89 ,- Kč
 PPL (Platba předem) 120 ,- Kč

ODBĚR OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ:
 Zásilkovou službou  zboží Vám bude zasláno prostřednictvím přepravní společnosti na dobírku na adresu, kterou jste uvedli v kontaktních údajích při registraci nebo v objednávce, objednávkovém formuláři.
 Osobní odběr  zboží Vám bude předáno osobně v prodejním místě, případně po vzájemné dohodě jinde.

PLATBA ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ:
 Platba předem  zboží Vám bude zasláno po připsání částky za zakoupené zboží na náš účet.
Číslo účtu Vám bude sděleno v E-mailu potvrzujícím Vaší objednávku.


REKLAMACE DODÁVKY:
 na veškeré nabízené zboží se vztahuje záruka, dle zákona platného v ČR .
 záruční doba počíná dnem převzetí zboží zákazníkem .
 záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se tedy na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním nebo udržováním.
 v případě zakázkové výroby, tzn. je-li zboží vyrobené individuálně na přání zákazníka (to znamená, že je na něj vyšita výšivka na přání zákazníka, jako jsou obrázky, jména, data narození), nelze vrátit zboží, tzn. nelze odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.


UPOZORNĚNÍ: Tento nárok se nevztahuje na výrobky, které byly individuálně upraveny, dle objednávky. V tomto případě může být vrácená částka za objednávku ponížena o cenu za zboží individuálně úpravené.

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ:
 Při zjištění vady na výrobku nám zašlete zboží na níže uvedenou reklamační adresu v originálním obalu tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození nebo zničení. Součástí reklamace musí být písemné sdělení důvodu reklamace. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, závadu odstraníme, příp. vyměníme vadné zboží za nový kus a nové zboží Vám zašleme nebo vrátíme částku zaplacenou za objednané zboží bezprostředně po vyřízení reklamace. Oprávněná reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. V případě nároku na vrácení peněz vás bude kontaktovat osoba pověřená vyřizováním reklamací, která s Vámi domluví způsob platby (převodem, složenkou). Reklamované zboží nám nezasílejte na dobírku. Reklamované zboží zasíláte na vlastní náklady.

Reklamační adresa:

Daniela Sedláčková
Klumparova 571
50002 Hradec Králové

e-mail: info@danys.cz

Poučení o zpracování osobních údajů:

Beru na vědomí, že společnost DanyS case s.r.o., Klumparova 571/11, 50002 Hradec Králové, IČO: 07170912,  („Společnost“) je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a od 25. 5. 2018 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) zpracovávat mé osobní údaje získané prostřednictvím přihlášením a nákupem na eshopu umístěného na  webových stránkách http://danys-pouzdra.cz/, v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, popřípadě další osobní údaje, které v souvislosti s mým nákupem o mně získá nebo jí je kdykoliv sám později poskytnu.

Současně jsem si vědom/a, že Společnost je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna v budoucnu využít mé osobní údaje pro účely oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, či rozesílkou jiných informativních obchodních sdělení o novinkách v oblasti práva a podnikání; jsem srozuměn/a, že zasílání těchto obchodních sdělení mohu kdykoliv odvolat. 
Dále beru na vědomí, že mám vůči Společnosti právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním mých osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Nákupem ná eshpu: http://danys-pouzdra.cz/ souhlasím s možností vystavení fotografií, objednaného a zhotoveného zboží podle požadavků, na eshopu.http://danys-pouzdra.cz/, veřejných sociálních sítí či jiných reklamních materiálů za účelem prezentace eshopu: http://danys-pouzdra.cz/.

Znění platné od 24.5.2018

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.