• logo
  • Můj profil
  • je prázdný
    za 0.00 Kč
 Novinky
Bílá EkokůžeBílá Ekokůže

Zařadili jsme nový materiál. Ekokůže v kombinaci se stříbrnou nití působí luxusním dojmem. Barevnou paletu budeme zařazovat podle poptávek.


Nyní je možná i platba kartou.Nyní je možná i platba kartou.

Už žádné zdlouhavé bankovní převody.


Obal na Turistický deníkObal na Turistický deník

Další novinkou v závěru tohoto roku je obal na turistický deník. Opět s výšivkou na přání. Darujte originál :-) zobrazit více...

Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a záruční podmínky  pro eshop DanyS dětem...

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží firmou DanyS case s.r.o., Klumparova 571/11, 50002 Hradec Králové, IČO: 07170912, neplátce DPH

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:
 Předmětem plnění těchto všeobecných obchodních podmínek je přijímání objednávek pomocí internetu, nebo osobně v rámci prodejního místa a realizace dodávek zboží závazně objednaných kupujícím.

ZPŮSOB OBJEDNÁVEK INTERNETEM:
 Po výběru zboží, vyplnění kontaktních údajů a odesláním objednávky se Vaše elektronická objednávka stává oboustranně závaznou v okamžiku, kdy rovněž elektronicky (prostřednictvím Internetu) potvrdíme její přijetí a to na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Toto zboží Vám bude dodáno, dle dále uvedených dodacích podmínek na základě vybrané možnosti platby.

ZPŮSOB OBJEDNÁVEK NA OBCHODNÍM MÍSTĚ:
 Po výběru zboží, vyplnění kontaktních údajů (v objednávkovém formuláři u prodejce) a převzetím objednávky se Vaše objednávka stává oboustranně závaznou v okamžiku přijetí objednávkového formuláře. Zboží uvedené v objednávkovém formuláři Vám bude dodáno, dle dále uvedených dodacích podmínek na základě vybrané možnosti platby.

CENY ZA ZBOŽÍ:
 Maloobchodní ceny zboží v tomto obchodě jsou vždy aktuální a jsou uvedeny u každé položky zboží včetně DPH.

DODACÍ PODMÍNKY:
 Vámi objednané zboží bude vyrobeno a expedováno během 1-2 pracovní týdny od přijetí platby, pokud u zboží nebo v objednávce není uvedeno jinak.
 Ve výjmečných případech může být dodací lhůta delší, vzhledem k množství vyřizovaných objednávek (vánoce, období výstav a veletrhů, složitější provedení objednaných pouzder, vícekusové objednávky atp.).

POŠTOVNÉ A BALNÉ(ODBYTOVÉ NÁKLADY):
 Osobní odběr 0,- Kč
 Česká pošta (Platba předem) 70 ,- Kč


ODBĚR OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ:
 Zásilkovou službou  zboží Vám bude zasláno prostřednictvím přepravní společnosti na dobírku na adresu, kterou jste uvedli v kontaktních údajích při registraci nebo v objednávce, objednávkovém formuláři.
 Osobní odběr  zboží Vám bude předáno osobně v prodejním místě, případně po vzájemné dohodě jinde.

PLATBA ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ:
 Platba předem  zboží Vám bude zasláno po připsání částky za zakoupené zboží na náš účet.
Číslo účtu Vám bude sděleno v E-mailu potvrzujícím Vaší objednávku.


REKLAMACE DODÁVKY:
 na veškeré nabízené zboží se vztahuje záruka, dle zákona platného v ČR .
 záruční doba počíná dnem převzetí zboží zákazníkem .
 záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se tedy na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním nebo udržováním.
 pokud nám zboží zašlete v nepoužitém stavu a neporušeném obalu zpět do 14 dnů od převzetí zásilky, máte nárok na vrácení peněz .


UPOZORNĚNÍ: Tento nárok se nevztahuje na výrobky, které byly individuálně upraveny, dle objednávky. V tomto případě může být vrácená částka za objednávku ponížena o cenu za zboží individuálně úpravené.

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ:
 Při zjištění vady na výrobku nám zašlete zboží na níže uvedenou reklamační adresu v originálním obalu tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození nebo zničení. Součástí reklamace musí být písemné sdělení důvodu reklamace. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, závadu odstraníme, příp. vyměníme vadné zboží za nový kus a nové zboží Vám zašleme nebo vrátíme částku zaplacenou za objednané zboží bezprostředně po vyřízení reklamace. Oprávněná reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. V případě nároku na vrácení peněz vás bude kontaktovat osoba pověřená vyřizováním reklamací, která s Vámi domluví způsob platby (převodem, složenkou). Reklamované zboží nám nezasílejte na dobírku.

Reklamační adresa:

Daniela Sedláčková
Klumparova 571
50002 Hradec Králové

e-mail: info@danys.cz

Poučení o zpracování osobních údajů:

Beru na vědomí, že společnost DanyS case s.r.o., Klumparova 571/11, 50002 Hradec Králové, IČO: 07170912,  („Společnost“) je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a od 25. 5. 2018 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) zpracovávat mé osobní údaje získané prostřednictvím přihlášením a nákupem na eshopu umístěného na  webových stránkách http://danys-pouzdra.cz/, v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, popřípadě další osobní údaje, které v souvislosti s mým nákupem o mně získá nebo jí je kdykoliv sám později poskytnu.

Současně jsem si vědom/a, že Společnost je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna v budoucnu využít mé osobní údaje pro účely oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, či rozesílkou jiných informativních obchodních sdělení o novinkách v oblasti práva a podnikání; jsem srozuměn/a, že zasílání těchto obchodních sdělení mohu kdykoliv odvolat. 
Dále beru na vědomí, že mám vůči Společnosti právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním mých osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Nákupem ná eshpu: http://danys-pouzdra.cz/ souhlasím s možností vystavení fotografií, objednaného a zhotoveného zboží podle požadavků, na eshopu.http://danys-pouzdra.cz/, veřejných sociálních sítí či jiných reklamních materiálů za účelem prezentace eshopu: http://danys-pouzdra.cz/.

Znění platné od 24.5.2018